Handlekurv

..er tom!

Facebook
Produsenter

Forsendelse og retur

Kjøpsbetingelser
Din ordre vil bli sendt som brevpakke, og mest sannsynlig havne rett i din postkasse, men dette basert på pakkens volum.
Brevpakker har ingen sporingsmuligheter, og det er kundens risiko dersom varer blir borte.

Dersom du vil vi skal sende din ordre som servicepakke, må du selv si i fra - pakker over 1 kg vil automatisk bli sendt som dette.

Leveringstid
Bestilte varer sendes med posten, som brev eller pakke, - normalt innen 4-7 virkedager etter at de er betalt. 
Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme forsinkelser.

Priser
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer, moms f.n. 25% dersom ikke annet er oppgitt.
Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå pga tekniske feil.


Angrefrist
Etter lov om angrefrist kan du gå fra bestillingen innen 14 dager etter at du mottok angrefristskjemaet og varen (eventuelt den første delleveringen) når varen er bestilt over internett eller postordre. Melding om at du vil benytte angrefristen har ingen formkrav, men vi anbefaler å bruke epost siden dette både er skriftlig og raskt.


Nærmere regler for hvordan du skal forholde deg mht. angrefristen finner du i angrefristskjemaet som legges med alle sendinger. Vi anbefaler alle kunder å sette seg inn i sine rettigheter mht angrefrist. 

Dersom du avbestiller skal du ha tilbake det du har betalt inkludert portoutgifter og ekspedisjonsgebyr som er påløpt i forsendelsen til deg som kjøper. Du må behandle varen forsiktig, og ikke bruke den slik at den ikke kan leveres tilbake i vesentlig samme stand eller mengde som da du mottok den. Blir varen ødelagt eller skadet på grunn av feil eller forsømmelse fra din side, vil du risikere å miste angreretten. Når du benytter angrefristen må du dekke porto for returforsendelsen selv.

 

Retur
Retur MÅ avtales på forhånd, helst pr. epost, i det enkelte tilfellet. Returnummer er helt nødvendig for rask returbehandling.

Varer i retur sender du sammen med opplysningene vi ber om ovenfor og evt. skjema for retur av penger til: Helsebua.no
Postboks 29 Lambertseter, 1101 Oslo Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

 

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

 

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.
Nyhetsbrev
Vi sender vårt nyhetsbrev til eksisterende kunder og andre aktivt samtykkende ikke-kunder i henhold til Markedsføringslovens § 2b.